Rozdział 2. Instalacja i konfiguracja

Spis treści
2.1. Wstęp
2.2. Wymagania
2.2.1. Serwer WWW
2.2.2. Interpreter PHP
2.2.3. Serwer baz danych
2.2.4. Biblioteka Smarty
2.2.5. Perl
2.2.6. Kompilator języka C
2.2.7. Przeglądarka www
2.3. Instalacja LMS
2.4. Lokalizacja
2.5. Instalacja serwera baz danych
2.5.1. MySQL
2.5.2. PostgreSQL
2.6. Konfiguracja podstawowa
2.6.1. Sekcja [database] - ustawienia bazy danych
2.6.2. Sekcja [directories] - ustawienia katalogów
2.6.3. Sekcja [finances] - konfiguracja finansów
2.7. Prawa dostępu
2.7.1. Idea
2.7.2. Jak to działa?
2.7.3. Reguły dostępu definiowane przez użytkownika
2.8. Upgrade
2.9. Dokumenty
2.9.1. Faktury
2.9.2. Polecenia przelewu/wpłaty
2.9.3. Dokumenty kasowe (KP/KW)
2.9.4. Dokumenty pozostałe

2.1. Wstęp

LMS składa się z kilku modułów, podstawowym modułem jest LMS-UI (interfejs użytkownika). Jest on w całości napisany w PHP i do pracy wymaga bazy danych (właściwie to każdy moduł wymaga bazy danych). To właśnie w LMS-UI wykonujemy wszystkie czynności, reszta modułów ma tylko za zadanie zautomatyzować pracę LMS.

LMS to także zestaw skryptów w języku Perl, i to właśnie te skrypty wymagają abyś posiadał interpreter tego języka. Jeśli będziesz chciał używać tych skryptów, musisz mieć Perl'a. Skrypty pozwalają m.in. na comiesięczne naliczanie opłat abonamentowych bądź wysyłanie upomnień. Największy z nich - LMS-MGC jest skryptem, ale na tyle uniwersalnym że potrafi wygenerować praktycznie dowolny plik konfiguracyjny i zrestartować usługę na twoim serwerze.

Jest jeszcze LMS Daemon, napisany w języku C. Jest on przeznaczony (a właściwie jego wtyczki) do generowania plików konfiguracyjnych i restartowania usług. Można go stosować jako zamiennik lub uzupełnienie skryptów perlowych. Odpowiada on za to, aby to co zostało zmienione w LMS-UI zostało zmienione także w rzeczywistości.