2.3. Instalacja LMS

LMS w postaci archiwum tar.gz można pobrać ze strony domowej projektu (www.lms.org.pl), a następnie rozpakować i umieścić w wybranym katalogu (np. /var/www/lms ) dostępnym dla serwera www:

$ cd /var/www
$ wget http://www.lms.org.pl/download/stable/lms-x.x.x.tar.gz
$ tar zxf lms-x.x.x.tar.gz

Biblioteka Smarty zawarta jest w paczce z LMSem. Natomiast gdy używasz wersji systemu pobranej wprost z CVSu musisz sam zadbać o jej instalację. Najprościej skorzystać ze skryptu /devel/smarty_install.sh, który pobierze bibliotekę Smarty z Internetu i skopiuje zawartość katalogu /lib z pobranej paczki do katalogu /lib/Smarty.

Notatka

Położenie wszystkich katalogów możesz zmienić w sekcji [directories] pliku lms.ini.

Pliki z konfiguracją (sample/lms.ini i sample/lms-mgc.ini) umieść w katalogu /etc/lms.

Skrypty wykonywalne z katalogu bin najlepiej przenieść do katalogu /usr/sbin.

Ostrzeżenie

Serwer www musi mieć prawo odczytu pliku lms.ini oraz prawa odczytu i zapisu do katalogu backup. Stanowi to potencjalne obniżenie poziomu bezpieczeństwa systemu.

Ostrzeżenie

Bezwzględnie LMS wymaga wyłączenia opcji PHP register_globals.

Notatka

Począwszy od wersji 1.6 przechowywanie konfiguracji interfejsu użytkownika w lms.ini jest przestarzałe. Jedynymi koniecznymi sekcjami w tym pliku są [database] i [directories] oraz konfiguracja skryptów perlowych. Ustawienia LMS-UI przechowywane są w bazie danych i mogą być modyfikowane przez interfejs użytkownika, mają także wyższy priorytet od tych zawartych w lms.ini.