LMS - LAN Management System 1.9.8 Idos

LMS Developers


Spis treści
1. Wstęp
1.1. Czym jest LMS
1.2. Autorzy
1.3. Licencja
1.4. Informacje dodatkowe
2. Instalacja i konfiguracja
2.1. Wstęp
2.2. Wymagania
2.3. Instalacja LMS
2.4. Lokalizacja
2.5. Instalacja serwera baz danych
2.6. Konfiguracja podstawowa
2.7. Prawa dostępu
2.8. Upgrade
2.9. Dokumenty
3. Interfejs Użytkownika (LMS-UI)
3.1. Logowanie
3.2. Administracja
3.3. Klienci
3.4. Komputery
3.5. Osprzęt sieciowy
3.6. Sieci IP
3.7. Finanse
3.8. Dokumenty
3.9. Konta
3.10. Mailing
3.11. Przeładowanie
3.12. Statystyki
3.13. Helpdesk
3.14. Terminarz
3.15. Konfiguracja
4. Skrypty
4.1. Instalacja
4.2. Lista dostępnych skryptów
4.3. Opis i konfiguracja
5. Generator plików konfiguracyjnych (lms-mgc)
5.1. Instalacja
5.2. Konfiguracja
5.3. Przykład zastosowania lms-mgc
6. LMS Daemon
6.1. Informacje podstawowe
6.2. Moduły
6.3. T-Script
7. Dla dociekliwych
7.1. Drzewo katalogów
7.2. Struktura bazy danych
7.3. Format pliku konfiguracyjnego
7.4. Generowanie danych losowych
7.5. Poziomy dostępu
7.6. Ograniczenia
8. Dodatki
8.1. Moje konto
8.2. Moje konto 2
8.3. Panel SQL
8.4. Ostrzeżenia + squid
8.5. Antywirus
9. FAQ
Spis tabel
4-1. Lista skryptów wykonywalnych
6-1. Lista modułów demona lmsd
7-1. Drzewo katalogów LMS
Spis przykładów
3-1. Konta. Konfiguracja proftpd.
3-2. Konta. Konfiguracja serwera pocztowego (postfix+sasl+courier).
3-3. Konta. Konfiguracja pure-ftpd.
4-1. Lms-notify: Przykładowy wyciąg 10 ostatnich operacji kasowych
4-2. Lms-notify: Przykład szablonu
5-1. Lms-mgc: Przykład instancji
6-1. Parser: Tworzenie pliku /etc/hosts
6-2. Parser: Lista dłużników
6-3. Parser: Opisy komputerów dla iptrafa.
6-4. Parser: Plik "ethers" dla programu arp.
6-5. Parser: Zamiennik modułu notify
6-6. Parser: Statystyki.
7-1. Format opcji konfiguracyjnych