3.10. Mailing

Mailing, czyli Korespondencja Seryjna umożliwia wysyłanie wiadomości do grupy klientów twojej sieci. Podajesz dane nadawcy, treść wiadomości oraz wybierasz grupę odbiorców, do której zostanie wysłany e-mail. Grupę adresatów można określić wg statusu oraz sieci lub grup klientów do których należą. Jeżeli korzystasz z serwera pocztowego na zdalnym hoście będziesz musiał ustawić opcje smtp_host, smtp_port, smtp_username, smtp_password w sekcji [phpui].

W treści wiadomości można używać zmiennych, w miejsce których zostaną podstawione dane właściwe dla każdego z klientów:

%customer - nazwisko/nazwa i imię klienta
%balance - kwota bilansu (ze znakiem)
%cid - ID klienta
%pin - PIN klienta
%last_10_in_a_table - lista ostatnich 10 operacji na koncie klienta

Notatka

Serwer musi być odpowiednio skonfigurowany do użycia PEAR::Mail.

Notatka

Do automatycznego wysyłania upomnień do klientów zalegających z opłatami można wykorzystać skrypt lms-notify lub moduł notify demona lmsd.