Rozdział 9. FAQ

9.1. Co zrobić gdy nie generuje się mapa sieci?
9.2. Jak dodać dwa komputery z tym samym adresem IP?
9.3. Jak dodać dwa komputery z tym samym adresem MAC?
9.4. Co oznacza błąd Can't locate Config/IniFiles.pm in @INC ...?
9.5. Zrobiłem parę poprawek. Jak mogę dodać je do LMSa?
9.6. Która wersja LMSa jest najnowsza, a która najlepsza dla mnie?
9.7. Jak wypisać się z listy mailingowej?
9.8. Insecure $ENV{BASH_ENV} while running -T switch...

9.1. Co zrobić gdy nie generuje się mapa sieci?

Pierwsze co należy sprawdzić, to logi serwera www. Najczęściej pomaga zwiększenie parametru memory_limit w php.ini.

9.2. Jak dodać dwa komputery z tym samym adresem IP?

Nie ma takiej możliwości. Co więcej, autorzy nie przewidują takiej funkcjonalności w najbliższej przyszłości. Jednak masz jeszcze szansę skorzystać z patch'a multiip znajdującego się w contrib.

9.3. Jak dodać dwa komputery z tym samym adresem MAC?

A dokumentację przejrzałeś? Do tego służy opcja allow_mac_sharing = 1.

9.4. Co oznacza błąd Can't locate Config/IniFiles.pm in @INC ...?

Prawdopodobnie nie masz zainstalowanych wymaganych modułów Perla, w tym wypadku chodzi o Config::IniFiles. Najwygodniejszym sposobem instalacji modułów jest skorzystanie z CPANu w następujący sposób: perl -MCPAN -e 'install Config::IniFiles'.

9.5. Zrobiłem parę poprawek. Jak mogę dodać je do LMSa?

Poprawki najlepiej zgłaszać na listę mailingową. Do wiadomości, z krótkim opisem poprawki, należy dołączyć diff'a (najlepiej do aktualnej wersji cvs'owej), którego można wykonać w następujący sposób:

$ cd lms
$ cvs -z7 diff -u > /tmp/moja_latka.patch
Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do grona developerów i otrzymaniem praw zapisu do CVSu zgłoś taką chęć na listę. Wcześniej jednak powinieneś się dać poznać na liście jako odpowiedzialna i kompetentna osoba np. przysyłając poprawki.

9.6. Która wersja LMSa jest najnowsza, a która najlepsza dla mnie?

Wersje LMSa są numerowane analogicznie do jądra Linuksa. I tak w LMS-x.y.z mamy: x - główny numer wersji, y - jak parzysty to wersja stabilna, jak nieparzysty to rozwojowa (niestabilna), z - mniej istotny numer podwersji. W związku z tym, jeśli ukaże się wersja stabilna np. 1.4.0, to w tej gałęzi (1.4) nie będzie już dodawana nowa funkcjonalność, będą usuwane tylko ewentualne błędy. Jednocześnie powstaje wersja rozwojowa 1.5.x, która przez dodanie nowych rzeczy, może być niestabilna/nie działająca prawidłowo.

Archiwum wszystkich wersji LMS znajduje się pod adresem www.lms.org.pl/download

Warto zauważyć że wersje stabilne najpierw wydawane są jako -RC (kandydaci do wydania, ang. release candidate). Pamiętaj że gdy np dostępna jest wersja 1.4.4 oraz 1.6.0rc3 to powinieneś stosować wersję 1.4.4, do czasu gdy gałąź 1.6 będzie stabilna.

9.7. Jak wypisać się z listy mailingowej?

Informacja ta jest zawarta w nagłówkach wszystkich wiadomości z listy mailingowej. Należy wysłać wiadomość z tematem "unsubscribe" na adres lms-request@lists.lms.org.pl.

9.8. Insecure $ENV{BASH_ENV} while running -T switch...

Powołany błąd pojawia się podczas uruchamiania skryptów perlowych korzystających z zewnętrznych programów na niektórych systemach. Opis problemu i sposoby jego rozwiązania podane są w manualu perla (man perlsec) w dziale "Cleaning Up Your Path". Najprostszym rozwiązaniem jest usunięcie przełącznika -T (który odpowiada za to zamieszanie) z pierwszej linii skryptu.