Rozdział 7. Dla dociekliwych

Spis treści
7.1. Drzewo katalogów
7.2. Struktura bazy danych
7.2.1. Użytkownicy ('users')
7.2.2. Klienci ('customers')
7.2.3. Grupy klientów ('customergroups')
7.2.4. Grupy klientów - c.d. ('customerassignments')
7.2.5. Sieci ('networks')
7.2.6. Komputery i adresy IP urządzeń sieciowych ('nodes')
7.2.7. Sprzęt sieciowy ('netdevices')
7.2.8. Połączenia sieciowe ('netlinks')
7.2.9. Operacje finansowe ('cash')
7.2.10. Import operacji finansowych ('cashimport')
7.2.11. Stawki podatkowe ('taxes')
7.2.12. Taryfy ('tariffs')
7.2.13. Zobowiązania ('liabilities')
7.2.14. Opłaty stałe ('payments')
7.2.15. Powiązania ('assignments')
7.2.16. Powiązania komputer-taryfa ('nodeassignments')
7.2.17. Plany (szablony) numeracyjne dokumentów ('numberplans')
7.2.18. Rejestry kasowe ('cashregs')
7.2.19. Rejestry kasowe - uprawnienia ('cashrights')
7.2.20. Cash registries - cash history ('cashreglog')
7.2.21. Dokumenty: faktury, KP, umowy, etc. ('documents')
7.2.22. Dokumenty niefinansowe ('documentcontents')
7.2.23. Faktury ('invoicecontents')
7.2.24. Potwierdzenia wpłaty - KP ('receiptcontents')
7.2.25. Identyfikatory internetowe ('imessengers')
7.2.26. Kontakty ('customercontacts')
7.2.27. Konta ('passwd')
7.2.28. Domeny ('domains')
7.2.29. Aliasy ('aliases')
7.2.30. Statystyki wykorzystania łącza ('stats')
7.2.31. Helpdesk - kolejki ('rtqueues')
7.2.32. Helpdesk - zgłoszenia ('rttickets')
7.2.33. Helpdesk - wiadomości ('rtmessages')
7.2.34. Helpdesk - załączniki ('rtattachments')
7.2.35. Helpdesk - notatki ('rtnotes')
7.2.36. Helpdesk - uprawnienia ('rtrights')
7.2.37. Konfiguracja LMS-UI ('uiconfig')
7.2.38. Terminarz - zdarzenia ('events')
7.2.39. Terminarz - powiązania ('eventassignments')
7.2.40. Hosty ('hosts')
7.2.41. Konfiguracja demona - instancje ('daemoninstances')
7.2.42. Konfiguracja demona - opcje ('daemonconfig')
7.2.43. Sesje ('sessions')
7.2.44. Informacje o bazie danych ('dbinfo')
7.3. Format pliku konfiguracyjnego
7.3.1. Komentarze
7.3.2. Sekcje, klucze, wartości
7.3.3. Zmienne dla skryptów perlowych
7.4. Generowanie danych losowych
7.5. Poziomy dostępu
7.6. Ograniczenia
7.6.1. Wynikające z naszego projektu
7.6.2. Wynikające z używanego DBMS

7.1. Drzewo katalogów

Tabela 7-1. Drzewo katalogów LMS

NazwaOpis
backupsKopie zapasowe bazy danych
binSkrypty wykonywalne lms-...
contribDodatki stworzone przez użytkowników LMS
daemonA.L.E.C's LMS Daemon
develSkrypty przydatne dla developerów
docDokumentacja
documentsArchiwum dokumentów
imgObrazki do Interfejsu Użytkownika
libLMS'owy zbiór bibliotek PHP oraz Smarty
modulesModuły Interfejsu Użytkownika
samplePrzykładowe skrypty i inne dodatki
templatesSzablony Smarty dla Interfejsu Użytkownika
templates_cPliki tymczasowe